June 17, 2024

Holika Dahan History Essay in Assamese | হোলিকা দহনৰ কাহিনী, তাৎপৰ্য

হোলিকা দহনৰ কাহিনী, তাৎপৰ্য Holika Dahan History Essay in Assamese

হোলিকা দহন অসুৰ হোলিকাক জ্বলাই উদযাপন কৰা হয়। হিন্দু ধৰ্মৰ বহুতো পৰম্পৰাই প্ৰহ্লাদক ৰক্ষা হেতু বিষ্ণুৱে হোলিকাক বধ কৰাৰ বাবে ইয়াক উদযাপন কৰা হয়।

তাৎপৰ্য

হোলীৰ আগৰ ৰাতি উত্তৰ ভাৰত, নেপাল আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ কিছু স্থানত ঐতিহ্যগতভাৱে জুই জ্বলোৱা হয় যৌৱকসকলে সেইদিনা বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী চুৰি কৰে আৰু হোলিকাৰ দহনত সেইবোৰ জ্বলাই দিয়ে।

এইটো উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন যে, ভাৰতৰ বহুতো স্থানত এই দিনটোক হোলীৰ পৰিৱৰ্তে হোলিকা দহন বোলা হয়। প্ৰহ্লাদৰ কাহিনীৰ সৈতে সম্পৰ্কিত আৰু কিছু কামও কৰা হয়, কিন্তু হোলিকাৰ জুইত জ্বলাই দিয়া কাৰ্যটোই ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্য। ইয়াৰ দ্বাৰা ৰজা হিৰণ্যকশিপুৰ আসুৰিক শক্তিতকৈ ভক্তিৰ শক্তি যে বেছি – এইটো প্ৰকাশ কৰা হয়, প্ৰহ্লাদ বহুতো অত্যাচাৰৰ পিছতো তেওঁ বিশ্বাস হেৰোৱা নাছিল।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *