March 28, 2023

Bhupen Hazarika Biography in Assamese। ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱনী

ড॰ ভূপেন হাজৰিকা (১৯২৬-২০১১) অসম তথা ভাৰতৰ এগৰাকী গায়ক, সুৰকাৰ, গীতিকাৰ আৰু সংগীত পৰিচালক আছিল। তদুপৰি তেখেত আছিল এগৰাকী চিত্ৰকৰ, লেখক, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষক, চলচ্চিত্ৰ …

Bhupen Hazarika Biography in Assamese। ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱনী Read More

Nobel Prize Winner Amartya Sen Biography in Assamese। নােবেল বঁটা বিজয়ী অমর্ত্য সেন

ভাৰতীয় নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেনৰ Bharatiya Nobel Bata Bijaye Amartya Sen Biography in Assamese অমৰ্ত্য সেন এগৰকী বিশিষ্ট ভাৰতীয় অৰ্থনীতিবিদ। ১৯৯৮ …

Nobel Prize Winner Amartya Sen Biography in Assamese। নােবেল বঁটা বিজয়ী অমর্ত্য সেন Read More

Subrahmanyan Chandrasekhar Biography in Assamese। ড° সুব্রাহ্মণ্যন চন্দ্রশেখৰ

ড° সুব্রাহ্মণ্যন চন্দ্রশেখৰ জীৱনী Subrahmanyan Chandrasekhar Biography in Assamese ভগৱানক বিশ্বাস নকৰা ভাৰতীয় বিজ্ঞানীসকলৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল সুব্রাহ্মণ্যন চন্দ্রশেখৰ। তেওঁ …

Subrahmanyan Chandrasekhar Biography in Assamese। ড° সুব্রাহ্মণ্যন চন্দ্রশেখৰ Read More

Har Gobind Khorana Biography in Assamese। ড° হৰগােবিন্দ খােৰাণাৰ জীৱনী

ড° হৰগােবিন্দ খােৰাণাৰ জীৱনী Har Gobind Khorana Biography in Assamese পৰাধীন ভাৰতবৰ্ষৰ তেতিয়াৰ পঞ্জাৱৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁৱত ১৯২২ চনত বিখ্যাত …

Har Gobind Khorana Biography in Assamese। ড° হৰগােবিন্দ খােৰাণাৰ জীৱনী Read More

Rabindranath Tagore Biography in Assamese। কবিগুৰু ৰবীন্দ্রনাথ ঠাকুৰ

কবিগুৰু ৰবীন্দ্রনাথ ঠাকুৰ Rabindranath Tagore Biography in Assamese প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ সাহিত্যক বিশ্ব সাহিত্যত চিনাকি কৰাই দিয়া মহান ব্যক্তিগৰাকীয়েই হৈছে …

Rabindranath Tagore Biography in Assamese। কবিগুৰু ৰবীন্দ্রনাথ ঠাকুৰ Read More